Kontakt


Śmiało! Napisz do nas jeśli masz pytania!

Administratorem przekazanych danych osobowych będzie TT Line Polska sp z o.o. z siedzibą w Świnoujściu (ul. Duńska 2, 72-600 Świnoujście, email:marketing.pl@ttline.com) i będą one udostępniane przez administratora jedynie spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej TT Line oraz podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu (Polityka prywatności), po uprzednim zawarciu z nimi umowy powierzenia danych, obligującej do ich wykorzystania jedynie w zakresie, w którym zgoda została udzielona lub (w przypadku Podmiotów przetwarzających z którymi Administrator współpracował przed wdrożeniem Polityki Bezpieczeństwa) uzyskaniu od tych podmiotów oświadczenia, potwierdzającego, iż w ramach obrotu danymi osobowymi powierzanymi tym podmiotom, stosowane są wszelkie wynikające procedury, zapewniające bezpieczeństwo przekazanych danych. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Bonus Card
Zapisz się do newslettera
Adres email