Kontakt


Śmiało! Napisz do nas jeśli masz pytania!

Administratorem przekazanych danych osobowych będzie TT Line Polska sp z o.o. z siedzibą w Świnoujściu (ul. Duńska 2, 72-600 Świnoujście, email:marketing.pl@ttline.com) i będą one udostępniane przez administratora jedynie spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej TT Line oraz podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu (Polityka prywatności), po uprzednim zawarciu z nimi umowy powierzenia danych, obligującej do ich wykorzystania jedynie w zakresie, w którym zgoda została udzielona lub (w przypadku Podmiotów przetwarzających z którymi Administrator współpracował przed wdrożeniem Polityki Bezpieczeństwa) uzyskaniu od tych podmiotów oświadczenia, potwierdzającego, iż w ramach obrotu danymi osobowymi powierzanymi tym podmiotom, stosowane są wszelkie wynikające procedury, zapewniające bezpieczeństwo przekazanych danych. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wakacyjne Oferty TT-Line
Zapisz się do newslettera
Adres email